Mereka Semua Tentara Allah

(1). *Air itu tentara Allah*; yg menenggelamkan kaum nabi Nuh krn _membully_ dan mencaci maki utusan-Nya. *Mrk semua mati*. (QS. Al-Ankabut : 14)
                                       

(2). *Angin itu tentara Allah*; yg menghempaskan kaum ‘Ad krn sombong dgn kemajuan teknologi arsitekturnya. *Mrk semua mati*. (QS. Al-Haaqqah : 6-8)
(3). *Petir itu tentara Allah*; yg menyambar kaum Tsamud krn sombong menantang adzab-Nya. *Mrk semua mati*. (QS. Hud : 68)
(4). *Tanah itu tentara Allah*; yg menelan kaum Sodom krn berprilaku bejat, homoseks dan lesbian. *Mrk semua mati*. (QS. Al-Hijr : 73-76)
(5). *Hawa Panas itu tentara Allah*; yg menyengat kaum Madyan krn curang dalam bertransaksi. *Mrk semua mati*. (QS. Al-Hajj : 44)
(6). *Laut itu tentara Allah*; yg menenggelamkan fir’aun dan bala tentaranya krn sombong mengaku diri sbg tuhan. *Mrk semua mati*. (QS. Al-Baqarah : 50)
(7). *Api itu tentara Allah*; yg membakar wilayah israel dlm bbrp hari belakangan ini hingga tak sanggup mrk mengatasinya. *Dan Israel pasti akan hancur, bi idznillah*
*Dalam semua sejarah yg tercatat, tentara2 Allah itu datang setelah peringatan dari para utusan dan pembela agama-Nya diabaikan*.
_*Dan dalam semua sejarah yg tercatat, tak pernah ada penentang utusan dan penista agama-Nya yg menang. SEMUA PASTI AKAN BINASA*.
Maka *sampaikanlah pada si penista qur’an dan para pelindungnya*, belum sampaikah kpd kalian para pemberi peringatan? 
*Sampaikanlah pada si penista qur’an dan para pelindungnya, tentara Allah mana yg ia inginkan…*
*PARA PENISTA AL QUR’AN & PENDUKUNGNYA, PASTI AKAN DIHANCURKAN ALLAH SWT*.
_Wallaahu a’lam bish shawwab_

Advertisements

Islam masuk ke indonesia pada kekhalifahan Generasi Terbaik (Khulafaur Rasyidin)

➡ Islam pertama kali masuk ke indonesia bukan melalui jalur perdagangan dan bukan dalam hal perekonomian.

➡ Allah Subhanahu Wa Ta’ala menegaskan tentang wilayah dakwah Nabi Muhammad ﷺ :
 وَماَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ –
🌿 “Dan Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Qs. AL-Anbiya:107)
👉 Ali bin Abi Thalib, pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, Jawa Barat (Tanah Sunda), Indonesia, tahun 625 M. [1]
👉 Ja’far bin Abi Thalib, berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah (Jawa Dwipa), Indonesia,sekitar tahun 626 M. [2]
👉 Ubay bin Ka’ab, berdakwah di Sumatera Barat, Indonesia, kemudian kembali ke Madinah. Sekitar tahun 626 M. [3]
👉 Abdullah bin Mas’ud, berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 M. [4]
👉 ‘Abdurrahman bin Mu’adz bin Jabal, dan putera-puteranya Mahmud dan Isma’il, berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar tahun 625 M. [5]
👉 Akasyah bin Muhsin Al-Usdi, berdakwah di Palembang, Sumatera Selatan dan sebelum Rasulullah Wafat, ia kembali ke Madinah sekitar tahun 623 M. [6]
👉 Salman Al-Farisi, berdakwah Ke Perlak, Aceh Timur dan Kembali Ke Madinah sekitar tahun 626 M. [7]
♨ Seperti yg kita ketahui sebelumnya di pelajari di sekolah bahwa islam datang melalui pedagang gujarat india. Padahal bukan seperti Itu, ini adalah TEORI ORIENTALIS, 
Ini cara para orientalis yang disebarkan oleh orientalis terkemuka Belanda, yg pertama kali bernama J. Pijnapel lalu Snouck Hurgronje yg notebene ingin menghancurkan Islam untuk menutupi sejarah bahwa Indonesia adalah bagian pada kekhilafahan Utsman bin affan. Oleh karena itu Indonesia patut diperhitungkan.
📝Demi mencapai tujuannya itu, ia mempelajari bahasa Arab, mengaku sebagai seorang Muslim, dan bahkan mengawini seorang Muslimah, anak seorang tokoh di zamannya.
🔎 Sebuah artefak ditemukan bahwa saat itu di indonesia tepatnya dipulau jawa yaitu KALINGGA, Jepara. 
Pada tahun 640-650 M ada sebuah kerajaan yg ratunya adil bernama RATU SIMA dan anaknya bernama RATU JAYISIMA.
🌟Ketika itu ada seorang dari tanah arab yg diutus pada masa Utsman bin Affan dari BANI UMAYYAH. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama (Muawiyah bin Abu Sofyan) setelah masa Khulafar Rasyidin.
 Lalu singgah di Kalingga-Jepara, kemudian Ratu Sima dan Putrinya masuk islam dan memerintah dari tahun 646-650 M, dan islam belum berkembang saat itu, lalu ditandai adanya surat-menyurat atau korespondesi antara Ratu Sima pada masa Bani Umayyah untuk di datangkan guru-guru untuk berdakwah.
 Surat-surat mereka sekarang tersimpan di MUSEUM GRANADA, SPANYOL. Indonesia adalah salah satu sasaran atau tujuan sahabat-sahabat nabi untuk berdakwah.
↪ Setelah masa kekhalifahan Utsman Bin Affan, lalu Ali bin Abu Thalib & kemudian di gantikan oleh tabi’in UMAR BIN ABDUL AZIZ yg memerintah pada tahun 711 M.
➿ Pada 7 tahun kemudian tepatnya 718 M, Khalifah UMAR BIN ABDUL AZIZ & anaknya ABDUL MALIK telah menginjakan kaki di Palembang – Sumatra Selatan.
➿ Pada waktu itu palembang dipimpin oleh seorang Raja Sriwijaya yg bernama RAJA SRINDRA VARMA. 
Ternyata dakwah Umar bin Abdul Aziz membuat Raja tertarik lalu masuk islam.
📌Terbukti di makamnya tertuliskan kalimat Lailla hailallah Muhammad Rasulullah.
 Lalu di tandai juga ada surat-menyurat (korespondensi) antara Raja Srindra Varma dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yg juga untuk meminta didatangkannya para guru untuk berdakwah. Yg kini surat-suratnya di simpan di Museum Oxford, inggris.
✊ Setelah Rasulullah ﷺ wafat, sahabat-sahabat nabi menyebar keseluruh penjuru dunia untuk berdakwah profesi mereka yg utama pada waktu itu.
↪ Benarlah akan nubuwah Rasulullah ﷺ bersabda:
“Aku berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemerintahan Islam) walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah. 
Sesungguhnya barangsiapa hidup sesudahku niscaya dia akan melihat banyak perselisihan, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. 
Berpeganglah kalian dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu serta jauhilah oleh kalian perkara agama yang diada-adakan karena semua yang baru dalam agama adalah bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat.”
📃 (HR Ahmad,Abu Dawud,Tirmidzi,Dzahabi dan Hakim, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al jami’ no. 2549)
☝ Sejak 633 M Rasulullah ﷺ wafat⤵

Thn 634 M kekhalifahan Abu Bakar = 2 thn

Thn 644 M kekhalifahan Umar Bin Khattab = 10 thn

Thn 657 M kekhalifahan Utsman Bin Affan = 13 thn

Thn 661 M kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib = 5 thn.

Jadi totalnya adalah selama 30 thn.
➡ Inilah 30 tahun masa khilafah ala manhaj nubuwwah, seperti disebutkan oleh Nabi shallalahu alaihi wa sallam.
🌟 Bahwa kehebatan & keistimewaan Nabi Muhammad ﷺ dalam memimpin strategi dakwah islam ke seluruh dunia.
Dengan mendalami atau memahami sejarah maka Aqidah kita akan lurus yg harus dibarengi dengan akhlakul karimah.
Semoga Bermanfaat..

Wa billahi taufiq wal hidayah..
▫▫▫▫▫▫▫▫▫

Intermezo:
➰ Bilal Bin Rabbah tidak dimakamkan di Saudi Arabia melainkan di Damascus.
➰ Sa’ad Bin Abi Waqas tidak dimakamkan di madinah atau mekkah melainkan di Guang Zsu (Cina).
➰ Abu Kasbah berdakwah dan dimakamkan di Tiangkok.
~~~~~~~~~~☆~~~~~~~~~~
🔹Footnote:
[1] Sumber: H. Zainal Abidin Ahmad, Ilmu politik Islam V, Sejarah Islam dan Umatnya sampai sekarang, 1979; Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.31; S. Q. Fatini, Islam Comes to Malaysia, Singapura: M. S. R.I., 1963, hal. 39)
[2] Sumber: Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.33)
[3] Sumber: Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.35
[4] Sumber: G. E. Gerini, Futher India and Indo-Malay archipelago
[5] Sumber: Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.38
[6] Sumber: Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.39; Pangeran Gajahnata, Sejarah Islam Pertama Di Palembang, 1986; R.M. Akib, Islam Pertama di Palembang, 1929; T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 1968.
[7] Sumber: Habib Bahruddin Azmatkhan, Qishshatud Dakwah Fii Arahbiliyyah (Nusantara), 1929, h.39.
🔘 Asy-Syaikh As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan Al-Hafizh (Syekh Mufti Kesultanan Palembang Darussalam)
🔘 Prof. Dr. HAMKA; Dari Perbendaharaan Lama; Pustaka Panjimas; cet. III; Jakarta; 1996;Hal.4-5.
🔘 Ustadz DR. Haikal Hassan

Hari AHAD bukan hari MINGGU

Sebelum tahun 1960, kita tidak akan menemukan nama hari bertuliskan “Minggu” selalu kita temukan dengan nama hari “Ahad”. Begitu juga apabila kita melihat penanggalan kalender tempo dulu, masyarakat Indonesia tidak mengenal sebutan Minggu. Kita semua sepakat bahwa kalender atau penanggalan di Indonesia telah terbiasa-terbudaya untuk menyebut hari Ahad didalam setiap pekan (7 hari) dan telah berlaku sejak periode yang cukup lama. Bahkan telah menjadi ketetapan didalam Bahasa Indonesia. 

Lalu mengapa kini sebutan hari Ahad berubah menjadi hari Minggu?

Kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya ?

Apa dasarnya?

Resmikah & ada kesepakatankah?

 

Kita ketahui bersama,bahwa nama-nama hari yang telah resmi dan kokoh tercantum kedalam penanggalan Indonesia sejak sebelum zaman penjajahan Belanda dahulu, adalah dengan sebutan :

Ahad (al-Ahad = hari kesatu), 

Senin (al-Itsnayn=hari kedua),

Selasa (al-Tsalaatsa’ = hari ketiga), 

Rabu (al-Arba’aa = hari keempat), 

Kamis (al-Khamsatun = hari kelima), 

Jum’at (al-Jumu’ah = hari keenam = hari berkumpul/berjamaah), 

Sabtu (as-Sabat=hari ketujuh).
Nama-nama hari ini sudah menjadi kebiasaan terpola dalam semua kerajaan di Indonesia. Semua ini adalah karena jasa positif interaksi budaya secara elegan nan damai dan besarnya pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia yang membawa penanggalan Arab. 
Kata minggu diambil dari bahasa Portugis, Domingo *(dari bahasa Latin dies Dominicus, yang berarti “dia do Senhor”, atau “HARI TUHAN KITA”).* Dalam bahasa Melayu yang lebih awal, kata ini dieja sebagai Dominggu.[1] Baru sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kata ini dieja sebagai Minggu.

Jadi = Anda pasti paham siapa yg dimaksud TUHAN KITA yg ibdah di hari minggu.
Bagaimana hal ini bisa terjadi. Ada yang mengatakan dengan dana tertentu yang cukup besar berasal dari luar Indonesia, membuat monopoli pencetakan kalendar selama bertahun-tahun di Indonesia lalu dibagikan secara gratis atau dijual secara sangat murah.
Dampaknya adalah masyarakat Indonesia secara tidak sadar kata hari Ahad telah berganti menjadi Minggu didalam penanggalan Indonesia. 
*Pentingkah?*
Jawabannya untuk upaya menihilkan kata Ahad bagi ummat Islam adalah penting, karena kata Ahad mengingatkan kita kepada nama Allah SWT yang Maha Ahad sama dengan Maha Tunggal, Maha Satu, Maha Esa Dia tidak beranak dan diperanakkan. Kata Ahad dalam Islam adalah sebagai bagian sifat Allah SWT yang penting mengandung makna utuh melambangkan kenyataan yang hak ke-Maha-Esa-an Allah SWT.
Mari kita ganti minggu menjadi ahad, Apabila dalam 7hari disebut seminggu,yg tepat adalah 1pekan & bukan minggu depan tp pekan depan.
*BIASAKAN SEBUT AHAD AHAD, IYA HARI AHAD*